Fen-Edebiyat Fakültesi

Ders Planı ve Yapısı

1.Yarıyıl Ders Planı
Ders T + U + L Zorunlu / Seçmeli AKTS Grup Kodu
141000000001101 - Akademik ve Sosyal Oryantasyon 1+0+0 Zorunlu 1
210022400001105 - Sanat ve Tasarım Tarihi 3+0+0 Zorunlu 6
211000000001111 - Temel Sanat Eğitimi I 2+2+0 Zorunlu 5
211021303121101 - Temel Fotoğraf 0+2+0 Zorunlu 6
214000000001103 - Desen Tekniklerine Giriş 2+2+0 Zorunlu 5
214000002261199 - Mesleki Oryantasyon ve Grafik Tasarıma Giriş 2+0+0 Zorunlu 3
482000000001100 - Bilgi Teknolojileri Kullanımı 2+1+0 Seçmeli 4
Toplam AKTS 30
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders T + U + L Zorunlu / Seçmeli AKTS Grup Kodu
211000000001112 - Temel Sanat Eğitimi II 2+2+0 Zorunlu 6
214000000001104 - Canlı Modelden Desen 2+2+0 Zorunlu 5
214000000001140 - Tasarım Prensipleri 2+0+0 Zorunlu 4
214021102131102 - Grafik Tasarımda Fotoğraf 0+2+0 Zorunlu 6
222000000001101 - İngilizcede Eleştirel Okuma ve Yazma 4+0+0 Zorunlu 4
380022600001101 - Hukukun Temelleri 2+0+0 Zorunlu 5
Toplam AKTS 30
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders T + U + L Zorunlu / Seçmeli AKTS Grup Kodu
213000000001205 - Baskıresim I 1+2+0 Zorunlu 6
213031100001308 - Görsel Algı 3+0+0 Zorunlu 6
214048200001115 - Bilgisayar Destekli Grafik Tasarım 2+2+0 Zorunlu 5
214048200001203 - İllüstrasyon 1+2+0 Zorunlu 5
223000000001101 - Türkçe Eleştirel Okuma ve Yazma 4+0+0 Zorunlu 4
SEC_3_1 - 3. Yarıyıl Seçmeli Ders Grubu 1 - Seçmeli 4
Toplam AKTS 30
Seçmeli Dersler
Ders T + U + L Zorunlu / Seçmeli AKTS Grup Kodu
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders T + U + L Zorunlu / Seçmeli AKTS Grup Kodu
213000000001206 - Baskıresim II 1+2+0 Zorunlu 4
214048200001116 - Bilgisayar Destekli Grafik Tasarım (İleri Düzey) 2+2+0 Zorunlu 4
224031300001101 - Atatürk İlkeleri İnkılap Tarihi ve Modern Türkiye nin Oluşumu 4+0+0 Zorunlu 4
224031300001132 - Modern Dünyanın Oluşumu 2+0+0 Zorunlu 6
226021000001303 - Estetik ve Sanat Felsefesi 2+0+0 Zorunlu 6
SEC_4_1 - 4. Yarıyıl Seçmeli Ders Grubu 1 - Seçmeli 6
Toplam AKTS 30
Seçmeli Dersler
Ders T + U + L Zorunlu / Seçmeli AKTS Grup Kodu
5.Yarıyıl Ders Planı
Ders T + U + L Zorunlu / Seçmeli AKTS Grup Kodu
214000000001345 - Etkileşimli Tasarım 1+2+0 Zorunlu 6
214048200001251 - Grafik Tasarım Atölye I 1+3+0 Zorunlu 6
214048200001313 - Sayısal Görüntü 3+0+0 Zorunlu 6
320000000001107 - Genel İletişim 2+0+0 Seçmeli 4
SEC_5_1 - 5. Yarıyıl Seçmeli Ders Grubu 1 - Seçmeli 4
SEC_5_2 - 5. Yarıyıl Seçmeli Ders Grubu 2 - Seçmeli 4
Toplam AKTS 30
Seçmeli Dersler
Ders T + U + L Zorunlu / Seçmeli AKTS Grup Kodu
6.Yarıyıl Ders Planı
Ders T + U + L Zorunlu / Seçmeli AKTS Grup Kodu
214048200001209 - Ambalaj Tasarımı 1+2+0 Zorunlu 6
214048200001252 - Grafik Tasarım Atölye II 1+3+0 Zorunlu 6
214048200001307 - Tipografi 2+0+0 Zorunlu 5
100000000001401 - Staj I 0+0+0 Seçmeli 5
313031200001114 - Sivil Toplum Kuruluşları 2+0+0 Seçmeli 4
SEC_6_1 - 6. Yarıyıl Seçmeli Ders Grubu 1 - Seçmeli 4
Toplam AKTS 30
Seçmeli Dersler
Ders T + U + L Zorunlu / Seçmeli AKTS Grup Kodu
7.Yarıyıl Ders Planı
Ders T + U + L Zorunlu / Seçmeli AKTS Grup Kodu
214000000001401 - Sanat ve Tasarım Projesi 0+2+0 Seçmeli 6
214048200001301 - Grafik Tasarım Atölye III 1+3+0 Seçmeli 5
214048200001303 - İleri Bilgisayar Grafikleri I 1+2+0 Seçmeli 5
214048200001411 - Hareketli Grafikler 3+0+0 Seçmeli 5
380034000001312 - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Hukuku 2+0+0 Seçmeli 4
SEC_7_1 - 7. Yarıyıl Seçmeli Ders Grubu 1 - Seçmeli 5
Toplam AKTS 30
Seçmeli Dersler
Ders T + U + L Zorunlu / Seçmeli AKTS Grup Kodu
8.Yarıyıl Ders Planı
Ders T + U + L Zorunlu / Seçmeli AKTS Grup Kodu
100000000001402 - Staj II 0+0+0 Seçmeli 5
214000000001402 - Grafik Tasarım Bitirme Çalışması 0+2+0 Seçmeli 7
214000000001408 - Bireysel Tasarım Raporları 2+0+0 Seçmeli 5
214048200001304 - İleri Bilgisayar Grafikleri II 1+2+0 Seçmeli 5
345000000001103 - Girişimcilik 2+0+0 Seçmeli 4
345000000001418 - Proje Yönetimi 2+0+0 Seçmeli 4
Toplam AKTS 30
9.Yarıyıl Ders Planı
Ders T + U + L Zorunlu / Seçmeli AKTS Grup Kodu
TMD01 - Tamamlayıcı Ders I 0+0+0 Zorunlu 0
TMD02 - Tamamlayıcı Ders II 0+0+0 Zorunlu 0
TMD03 - Tamamlayıcı Ders III 0+0+0 Zorunlu 0
TMD04 - Tamamlayıcı Ders IV 0+0+0 Zorunlu 0
TMD05 - Tamamlayıcı Ders V 0+0+0 Zorunlu 0
Toplam AKTS 0