Fen Edebiyat Fakültesi

Ders Planı ve Yapısı

1.Yarıyıl Ders Planı
Ders T + U + L Zorunlu / Seçmeli AKTS Grup Kodu
TMD01 - Tamamlayıcı Ders I 0+0+0 Zorunlu 0
TMD02 - Tamamlayıcı Ders II 0+0+0 Zorunlu 0
TMD03 - Tamamlayıcı Ders III 0+0+0 Zorunlu 0
TMD04 - Tamamlayıcı Ders IV 0+0+0 Zorunlu 0
TMD05 - Tamamlayıcı Ders V 0+0+0 Zorunlu 0
TMD06 - Tamamlayıcı Ders VI 0+0+0 Zorunlu 0
TMD07 - Tamamlayıcı Ders VII 0+0+0 Zorunlu 0
TMD08 - Tamamlayıcı Ders VIII 0+0+0 Zorunlu 0
141000000001101 - Akademik ve Sosyal Oryantasyon 1+0+0 Zorunlu 1
210022400001105 - Sanat ve Tasarım Tarihi 3+0+0 Zorunlu 6
211000000001111 - Temel Sanat Eğitimi I 2+2+0 Zorunlu 5
214000000001103 - Desen Tekniklerine Giriş 2+2+0 Zorunlu 5
214000002261193 - Mesleki Oryantasyon ve İletişim ve Tasarıma Giriş 2+0+0 Zorunlu 3
310022000001101 - Sosyal Bilimlere Giriş 2+0+0 Zorunlu 6
482000000001100 - Bilgi Teknolojileri Kullanımı 2+1+0 Zorunlu 4
Toplam AKTS 30
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders T + U + L Zorunlu / Seçmeli AKTS Grup Kodu
211000000001112 - Temel Sanat Eğitimi II 2+2+0 Zorunlu 6
214000000001104 - Canlı Modelden Desen 2+2+0 Zorunlu 5
214000000001140 - Tasarım Prensipleri 2+0+0 Zorunlu 4
222000000001101 - İngilizcede Eleştirel Okuma ve Yazma 4+0+0 Zorunlu 4
224031300001132 - Modern Dünyanın Oluşumu 2+0+0 Zorunlu 6
380022600001101 - Hukukun Temelleri 2+0+0 Zorunlu 5
Toplam AKTS 30
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders T + U + L Zorunlu / Seçmeli AKTS Grup Kodu
210022400001115 - Sanat Teorisine Giriş 2+0+0 Zorunlu 4
213031100001308 - Görsel Algı 3+0+0 Zorunlu 6
214048200001115 - Bilgisayar Destekli Grafik Tasarım 2+2+0 Zorunlu 5
214048200001307 - Tipografi 2+0+0 Zorunlu 5
223000000001101 - Türkçe Eleştirel Okuma ve Yazma 4+0+0 Zorunlu 4
342032000001313 - Reklamcılık 3+0+0 Zorunlu 6
Toplam AKTS 30
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders T + U + L Zorunlu / Seçmeli AKTS Grup Kodu
210022003101403 - Sanat Eseri Analizi 2+0+0 Zorunlu 4
211022600001202 - Medya Sanatlarında Araştırma Yöntemlerine Giriş 2+0+0 Zorunlu 6
213032000001223 - Fotoğraf Teknikleri 2+1+0 Zorunlu 6
222022300001108 - Mitoloji 2+0+0 Zorunlu 6
224031300001101 - Atatürk İlkeleri İnkılap Tarihi ve Modern Türkiye nin Oluşumu 4+0+0 Zorunlu 4
320000000001107 - Genel İletişim 2+0+0 Zorunlu 4
Toplam AKTS 30
5.Yarıyıl Ders Planı
Ders T + U + L Zorunlu / Seçmeli AKTS Grup Kodu
212022003121305 - Çağdaş Sanat Kuramları 2+0+0 Zorunlu 4
213032003121314 - Görsel Kültür 2+0+0 Zorunlu 5
213048203201108 - Görüntü ve Ses Kurgusu 1+2+0 Zorunlu 5
214000000001341 - Üç Boyutlu Tasarım I 2+2+0 Zorunlu 6
312000000001209 - Kitle İletişim Kuramları 4+0+0 Zorunlu 6
345000000001390 - Kalite Yönetim Sistemleri ve Standartları 2+0+0 Zorunlu 4
Toplam AKTS 30
6.Yarıyıl Ders Planı
Ders T + U + L Zorunlu / Seçmeli AKTS Grup Kodu
100000000001401 - Staj I 0+0+0 Zorunlu 5
213032000001209 - Multimedya Yayıncılığı 2+1+0 Zorunlu 5
214000000001342 - Üç Boyutlu Tasarım II 2+2+0 Zorunlu 5
223000000001431 - Metin Yazarlığı 2+1+0 Zorunlu 5
226021000001303 - Estetik ve Sanat Felsefesi 2+0+0 Zorunlu 6
313031200001114 - Sivil Toplum Kuruluşları 2+0+0 Zorunlu 4
Toplam AKTS 30
7.Yarıyıl Ders Planı
Ders T + U + L Zorunlu / Seçmeli AKTS Grup Kodu
214000000001489 - İletişim ve Tasarım Projesi 0+2+0 Zorunlu 6
214032004821305 - Web Tasarımı 2+1+0 Zorunlu 5
320000000001407 - Güncel Medya Sorunları 2+0+0 Zorunlu 5
320022000001333 - İletişim ve Edebiyat 3+0+0 Zorunlu 5
320034202101207 - Medya Analizi 3+0+0 Zorunlu 5
380034000001312 - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Hukuku 2+0+0 Zorunlu 4
Toplam AKTS 30
8.Yarıyıl Ders Planı
Ders T + U + L Zorunlu / Seçmeli AKTS Grup Kodu
100000000001402 - Staj II 0+0+0 Zorunlu 5
213032000001416 - Multimedya Uygulamaları 1+2+0 Zorunlu 5
214000000001490 - İletişim ve Tasarım Bitirme Çalışması 0+2+0 Zorunlu 7
312032000001407 - Toplumsal Söylem ve Eleştirel Düşünce 3+0+0 Zorunlu 5
345000000001103 - Girişimcilik 2+0+0 Zorunlu 4
345000000001418 - Proje Yönetimi 2+0+0 Zorunlu 4
Toplam AKTS 30