Fen Edebiyat Fakültesi

Ders Planı ve Yapısı

1.Yarıyıl Ders Planı
Ders T + U + L Zorunlu / Seçmeli AKTS Grup Kodu
TMD01 - Tamamlayıcı Ders I 0+0+0 Zorunlu 0
TMD02 - Tamamlayıcı Ders II 0+0+0 Zorunlu 0
TMD03 - Tamamlayıcı Ders III 0+0+0 Zorunlu 0
TMD04 - Tamamlayıcı Ders IV 0+0+0 Zorunlu 0
TMD05 - Tamamlayıcı Ders V 0+0+0 Zorunlu 0
TMD06 - Tamamlayıcı Ders VI 0+0+0 Zorunlu 0
TMD07 - Tamamlayıcı Ders VII 0+0+0 Zorunlu 0
TMD08 - Tamamlayıcı Ders VIII 0+0+0 Zorunlu 0
TMD09 - Tamamlayıcı Ders IX 0+0+0 Zorunlu 0
TMD10 - Tamamlayıcı Ders X 0+0+0 Zorunlu 0
TMD11 - Tamamlayıcı Ders XI 0+0+0 Zorunlu 0
TMD12 - Tamamlayıcı Ders XII 0+0+0 Zorunlu 0
TMD13 - Tamamlayıcı Ders XIII 0+0+0 Zorunlu 0
TMD14 - Tamamlayıcı Ders XIV 0+0+0 Zorunlu 0
141000000001101 - Akademik ve Sosyal Oryantasyon 1+0+0 Zorunlu 1
210022400001105 - Sanat ve Tasarım Tarihi 3+0+0 Zorunlu 6
212000000001101 - Oyunculuk I 2+2+0 Zorunlu 5
212000000001131 - Ses ve Konuşma I 1+2+0 Zorunlu 5
212000002261199 - Mesleki Oryantasyon ve Oyunculuğa Giriş 2+0+0 Zorunlu 3
310022000001101 - Sosyal Bilimlere Giriş 2+0+0 Zorunlu 6
482000000001100 - Bilgi Teknolojileri Kullanımı 2+1+0 Seçmeli 4
Toplam AKTS 30
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders T + U + L Zorunlu / Seçmeli AKTS Grup Kodu
212000000001102 - Oyunculuk II 2+2+0 Zorunlu 6
212000000001132 - Ses ve Konuşma II 1+2+0 Zorunlu 5
214000000001140 - Tasarım Prensipleri 2+0+0 Zorunlu 4
222000000001101 - İngilizcede Eleştirel Okuma ve Yazma 4+0+0 Zorunlu 4
224031300001132 - Modern Dünyanın Oluşumu 2+0+0 Zorunlu 6
380022600001101 - Hukukun Temelleri 2+0+0 Zorunlu 5
Toplam AKTS 30
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders T + U + L Zorunlu / Seçmeli AKTS Grup Kodu
212000000001105 - Ritmik I 1+2+0 Zorunlu 5
212000000001201 - Oyunculuk III 2+2+0 Zorunlu 5
212000000001231 - Ses ve Konuşma III 1+2+0 Zorunlu 6
212022000001111 - Dramaturji 2+0+0 Zorunlu 4
213031100001308 - Görsel Algı 3+0+0 Zorunlu 6
223000000001101 - Türkçe Eleştirel Okuma ve Yazma 4+0+0 Zorunlu 4
Toplam AKTS 30
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders T + U + L Zorunlu / Seçmeli AKTS Grup Kodu
211022600001202 - Medya Sanatlarında Araştırma Yöntemlerine Giriş 2+0+0 Zorunlu 6
212000000001106 - Ritmik II 1+2+0 Zorunlu 5
212000000001232 - Ses ve Konuşma IV 1+2+0 Zorunlu 5
222022300001108 - Mitoloji 2+0+0 Zorunlu 6
224031300001101 - Atatürk İlkeleri İnkılap Tarihi ve Modern Türkiye nin Oluşumu 4+0+0 Zorunlu 4
320000000001107 - Genel İletişim 2+0+0 Seçmeli 4
Toplam AKTS 30
5.Yarıyıl Ders Planı
Ders T + U + L Zorunlu / Seçmeli AKTS Grup Kodu
210022400001115 - Sanat Teorisine Giriş 2+0+0 Zorunlu 4
212000000001202 - Oyunculuk IV 2+2+0 Zorunlu 6
212000000001305 - Sahne I 1+2+0 Zorunlu 6
212022003101303 - Metin Çözümlemesi I 2+1+0 Zorunlu 5
212022400001109 - Drama Tarihi I 2+0+0 Zorunlu 5
380034000001312 - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Hukuku 2+0+0 Seçmeli 4
Toplam AKTS 30
6.Yarıyıl Ders Planı
Ders T + U + L Zorunlu / Seçmeli AKTS Grup Kodu
210022003101403 - Sanat Eseri Analizi 2+0+0 Zorunlu 4
212000000001306 - Sahne II 1+2+0 Zorunlu 7
226021000001303 - Estetik ve Sanat Felsefesi 2+0+0 Zorunlu 6
212000000001301 - Oyun Çalışması I 1+3+0 Seçmeli 5
345000000001103 - Girişimcilik 2+0+0 Seçmeli 4
345000000001390 - Kalite Yönetim Sistemleri ve Standartları 2+0+0 Seçmeli 4
Toplam AKTS 30
7.Yarıyıl Ders Planı
Ders T + U + L Zorunlu / Seçmeli AKTS Grup Kodu
212022003121305 - Çağdaş Sanat Kuramları 2+0+0 Zorunlu 4
212000000001205 - Hareket 1+2+0 Seçmeli 5
212000000001302 - Oyun Çalışması II 1+3+0 Seçmeli 5
212000000001489 - Oyun Yönetmenliğinde Proje Geliştirme 0+2+0 Seçmeli 6
212022003101304 - Metin Çözümlemesi II 2+1+0 Seçmeli 5
212022400001110 - Drama Tarihi II 2+0+0 Seçmeli 5
Toplam AKTS 30
8.Yarıyıl Ders Planı
Ders T + U + L Zorunlu / Seçmeli AKTS Grup Kodu
212000000001207 - Şarkı 1+2+0 Seçmeli 5
212000000001401 - Oyun Çalışması III 1+3+0 Seçmeli 5
212000000001490 - Oyunculuk Bitirme Çalışması 0+2+0 Seçmeli 7
212022400001209 - Drama Tarihi III 2+0+0 Seçmeli 5
313031200001114 - Sivil Toplum Kuruluşları 2+0+0 Seçmeli 4
345000000001418 - Proje Yönetimi 2+0+0 Seçmeli 4
Toplam AKTS 30