Fen-Edebiyat Fakültesi

Ders Planı ve Yapısı

1.Yarıyıl Ders Planı
Ders T + U + L Zorunlu / Seçmeli AKTS Grup Kodu
141000000001101 - Akademik ve Sosyal Oryantasyon 1+0+0 Zorunlu 1
210022400001105 - Sanat ve Tasarım Tarihi 3+0+0 Zorunlu 6
213000002261199 - Mesleki Oryantasyon ve Sinema ve Televizyona Giriş 2+0+0 Zorunlu 3
213032004821105 - Görüntü I 3+0+0 Zorunlu 6
310022000001101 - Sosyal Bilimlere Giriş 2+0+0 Zorunlu 6
320000000001107 - Genel İletişim 2+0+0 Seçmeli 4
482000000001100 - Bilgi Teknolojileri Kullanımı 2+1+0 Seçmeli 4
Toplam AKTS 30
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders T + U + L Zorunlu / Seçmeli AKTS Grup Kodu
213000000001101 - Senaryo 2+1+0 Zorunlu 6
213000000001102 - Ses 2+1+0 Zorunlu 5
214000000001140 - Tasarım Prensipleri 2+0+0 Zorunlu 4
222000000001101 - İngilizcede Eleştirel Okuma ve Yazma 4+0+0 Zorunlu 4
224031300001132 - Modern Dünyanın Oluşumu 2+0+0 Zorunlu 6
380022600001101 - Hukukun Temelleri 2+0+0 Zorunlu 5
Toplam AKTS 30
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders T + U + L Zorunlu / Seçmeli AKTS Grup Kodu
210022400001115 - Sanat Teorisine Giriş 2+0+0 Zorunlu 4
213031100001308 - Görsel Algı 3+0+0 Zorunlu 6
213032000001103 - Film Yönetimi I 2+2+0 Zorunlu 6
213032004821205 - Görüntü II 3+0+0 Zorunlu 5
223000000001101 - Türkçe Eleştirel Okuma ve Yazma 4+0+0 Zorunlu 4
SEC_3_1 - 3. Yarıyıl Seçmeli Ders Grubu 1 - Seçmeli 5
Toplam AKTS 30
Seçmeli Dersler
Ders T + U + L Zorunlu / Seçmeli AKTS Grup Kodu
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders T + U + L Zorunlu / Seçmeli AKTS Grup Kodu
210022003101403 - Sanat Eseri Analizi 2+0+0 Zorunlu 4
211022600001202 - Medya Sanatlarında Araştırma Yöntemlerine Giriş 2+0+0 Zorunlu 6
213034003201104 - Film Yapımı I 2+2+0 Zorunlu 5
213048203201106 - Kurgu I 2+1+0 Zorunlu 5
224031300001101 - Atatürk İlkeleri İnkılap Tarihi ve Modern Türkiye nin Oluşumu 4+0+0 Zorunlu 4
SEC_4_1 - 4. Yarıyıl Seçmeli Ders Grubu 1 - Seçmeli 6
Toplam AKTS 30
Seçmeli Dersler
Ders T + U + L Zorunlu / Seçmeli AKTS Grup Kodu
5.Yarıyıl Ders Planı
Ders T + U + L Zorunlu / Seçmeli AKTS Grup Kodu
212022003121305 - Çağdaş Sanat Kuramları 2+0+0 Zorunlu 4
213000000001321 - Aydınlatma Teknikleri 3+0+0 Zorunlu 6
213031203201407 - Türk Sineması 2+0+0 Zorunlu 4
213032000001203 - Film Yönetimi II 2+2+0 Zorunlu 6
345000000001390 - Kalite Yönetim Sistemleri ve Standartları 2+0+0 Seçmeli 4
SEC_5_1 - 5. Yarıyıl Seçmeli Ders Grubu 1 - Seçmeli 6
Toplam AKTS 30
Seçmeli Dersler
Ders T + U + L Zorunlu / Seçmeli AKTS Grup Kodu
6.Yarıyıl Ders Planı
Ders T + U + L Zorunlu / Seçmeli AKTS Grup Kodu
213034003201204 - Film Yapımı II 2+2+0 Zorunlu 5
213048203201206 - Kurgu II 2+1+0 Zorunlu 5
226021000001303 - Estetik ve Sanat Felsefesi 2+0+0 Zorunlu 6
100000000001401 - Staj I 0+0+0 Seçmeli 5
313031200001114 - Sivil Toplum Kuruluşları 2+0+0 Seçmeli 4
SEC_6_1 - 6. Yarıyıl Seçmeli Ders Grubu 1 - Seçmeli 5
Toplam AKTS 30
Seçmeli Dersler
Ders T + U + L Zorunlu / Seçmeli AKTS Grup Kodu
7.Yarıyıl Ders Planı
Ders T + U + L Zorunlu / Seçmeli AKTS Grup Kodu
213000000001201 - İleri Senaryo 2+0+0 Seçmeli 5
213000000001307 - Televizyonda Yapım ve Yönetim I 2+1+0 Seçmeli 5
213032200001403 - Kurmaca Film Yönetimi ve Proje Geliştirme 0+2+0 Seçmeli 6
213032200001405 - Belgesel Film Yönetimi 2+0+0 Seçmeli 5
380034000001312 - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Hukuku 2+0+0 Seçmeli 4
SEC_7_1 - 7. Yarıyıl Seçmeli Ders Grubu 1 - Seçmeli 5
Toplam AKTS 30
Seçmeli Dersler
Ders T + U + L Zorunlu / Seçmeli AKTS Grup Kodu
8.Yarıyıl Ders Planı
Ders T + U + L Zorunlu / Seçmeli AKTS Grup Kodu
100000000001402 - Staj II 0+0+0 Seçmeli 5
213000000001211 - Sanat Yönetimi 2+0+0 Seçmeli 5
213000000001308 - Televizyonda Yapım ve Yönetim II 2+1+0 Seçmeli 5
213032000001490 - Sinema ve Televizyon Bitirme Çalışması 0+2+0 Seçmeli 7
345000000001103 - Girişimcilik 2+0+0 Seçmeli 4
345000000001418 - Proje Yönetimi 2+0+0 Seçmeli 4
Toplam AKTS 30