Güzel Sanatlar Fakültesi

Akademik Kadro

Bülent VARDAR
Prof. Bülent VARDAR
bulentvardar@beykent.edu.tr
Hamdi ÜNAL
Prof. Hamdi ÜNAL
hamdiunal@beykent.edu.tr
Hamparsun HAMPİKYAN
Prof. Dr. Hamparsun HAMPİKYAN
hamparsun@beykent.edu.tr
Perihan PAKSOY ÇAVUŞOĞLU
Prof. Dr. Perihan PAKSOY ÇAVUŞOĞLU
perihanpaksoy@beykent.edu.tr
Aytül PAPİLA
Doç. Dr. Aytül PAPİLA
apapila@beykent.edu.tr
Burcu PEHLİVAN
Doç. Dr. Burcu PEHLİVAN
burcupehlivan@beykent.edu.tr
Cengis ASİLTÜRK
Doç. Dr. Cengis ASİLTÜRK
cengiza@beykent.edu.tr
Duygu ATALAY ONUR
Doç. Dr. Duygu ATALAY ONUR
duyguatalay@beykent.edu.tr
Nihat DURSUN
Doç. Dr. Nihat DURSUN
nihatdursun@beykent.edu.tr
Özge GÜRSOY ATAR
Doç. Dr. Özge GÜRSOY ATAR
ozgeatar@beykent.edu.tr
Tuğçe Mine AKTULAY ÇAKIR
Doç. Dr. Tuğçe Mine AKTULAY ÇAKIR
tugcecakir@beykent.edu.tr
Ulaş IŞIKLAR
Doç. Dr. Ulaş IŞIKLAR
ulasisiklar@beykent.edu.tr
Alev ÇIRPICI
Dr. Öğr. Üyesi Alev ÇIRPICI
alevcirpici@beykent.edu.tr
Ali Altan YÜCEL
Dr. Öğr. Üyesi Ali Altan YÜCEL
alialtanyucel@beykent.edu.tr
Burcu AY
Dr. Öğr. Üyesi Burcu AY
burcuay@beykent.edu.tr
Esat ÖZATA
Dr. Öğr. Üyesi Esat ÖZATA
esatozata@beykent.edu.tr
Feyza TATAR TURAN
Dr. Öğr. Üyesi Feyza TATAR TURAN
feyzaturan@beykent.edu.tr
Kağan TAHAN
Dr. Öğr. Üyesi Kağan TAHAN
kagantahan@beykent.edu.tr
Makbule Gizem ENUYSAL
Dr. Öğr. Üyesi Makbule Gizem ENUYSAL
gizemenuysal@beykent.edu.tr
Nazım SARIKAYA
Dr. Öğr. Üyesi Nazım SARIKAYA
nazimsarikaya@beykent.edu.tr
Pınar CEYLAN
Dr. Öğr. Üyesi Pınar CEYLAN
pinarceylan@beykent.edu.tr
Ruhiye ONUREL
Dr. Öğr. Üyesi Ruhiye ONUREL
ruhiyeonurel@beykent.edu.tr
Selin ÇETİNKAYA
Dr. Öğr. Üyesi Selin ÇETİNKAYA
selincetinkaya@beykent.edu.tr
Tarık AYLAN
Dr. Öğr. Üyesi Tarık AYLAN
tarikaylan@beykent.edu.tr
Abdülkerim TUNÇ
Arş. Gör. Abdülkerim TUNÇ
abdulkerimtunc@beykent.edu.tr
Ahmet AÇIK
Arş. Gör. Ahmet AÇIK
ahmetacik@beykent.edu.tr
Aziz Barkın KADIOĞLU
Arş. Gör. Aziz Barkın KADIOĞLU
barkinkadioglu@beykent.edu.tr
Baran Cem YİĞİT
Arş. Gör. Baran Cem YİĞİT
cemyigit@beykent.edu.tr
Baran TEKAY
Arş. Gör. Baran TEKAY
barantekay@beykent.edu.tr
Burak AŞIK
Arş. Gör. Burak AŞIK
burakasik@beykent.edu.tr
Derya ÖZSOY
Arş. Gör. Derya ÖZSOY
deryaozsoy@beykent.edu.tr
Fatih SARAÇ
Arş. Gör. Fatih SARAÇ
fatihsarac@beykent.edu.tr
Meltem İŞLEYEN
Arş. Gör. Meltem İŞLEYEN
meltemisleyen@beykent.edu.tr
Işıl ESEN
Arş. Gör. Işıl ESEN
isilesen@beykent.edu.tr
Pınar AKPINAR
Arş. Gör. Pınar AKPINAR
pinarakpinar@beykent.edu.tr
Renç ŞİLİT
Arş. Gör. Renç ŞİLİT
rencsilit@beykent.edu.tr
Sena BABAL
Arş. Gör. Sena BABAL
senababal@beykent.edu.tr
Sinecan ŞİMŞEK
Arş. Gör. Sinecan ŞİMŞEK
sinecancerrah@beykent.edu.tr
Sinem BİLGİN ÖZTÜRK
Arş. Gör. Sinem BİLGİN ÖZTÜRK
sinembilgin@beykent.edu.tr