Güzel Sanatlar Fakültesi

Kariyer Olanakları

İletişim ve Tasarımı bölümü öğrencileri, yaratıcı faaliyetlerin yürütüldüğü kurum ve kuruluşlar, iletişim alanında faaliyet gösteren tüm işletmeler ve ajanslarda çalışma olanağına sahiptirler.

Dört yıllık eğitimini başarı ile tamamlayan öğrencilerimiz, her türlü görsel ve yazılı basın organlarında (gazete, dergi, televizyon, internet yayıncılığı) tasarımcı, metin yazarı, editör, vb. olarak; sinema sektöründe (post-prodüksiyon, prodüksiyon) tasarımcı, metin yazarı, kurgu tasarımı, vb. olarak ve tasarım ajanslarında tasarımcı ve metin yazarı olarak kariyer hedeflerine ulaşabilirler.