Bölüm Mesajı | Oyunculuk
Güzel Sanatlar Fakültesi

Bölüm Mesajı

Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde yer alan Oyunculuk Bölümü, 4 yıllık bir lisans programıdır. Program, ulusal ve uluslararası işbirliği ile bu alanda öncelikle Türkiye'nin ihtiyacı olan geleceğin profesyonel sanatçı ve eğitimcilerini yetiştirmekte ve öğretim programının niteliğini eğitim kadrosuyla sürekli ileriye taşımaktadır.

Oyunculuk lisans programında öğrencilere mesleğin etik kuralları ve çağdaş yöntemler çerçevesinde entelektüel bir birikim ve fiziksel donanım kazandırılır. Öğrenciler bu programda klasikten moderne çeşitli oyunculuk teknikleri öğrenmektedirler. İlk beş dönemdeki uygulamalı oyunculuk derslerinden sonra, öğrencilerin kendi sentezlerini oluşturmalarına yardımcı olacak farklı bakış açılarını kazandıracak çeşitli anlayışlar tanıtılır. Son üç dönem, müfredat uygulama alanına yönelmektedir. Eğitim ve pratik uygulamanın harmanlanmasıyla oyun sahneleme çalışmalarına geçilmektedir. Eğitim, gerek yurt dışından gerek yurt içinden deneyimli sanatçılarla yapılan atölye çalışmaları, konferanslar ve seminerlerle desteklenmektedir.

Programdaki dersler, her dersin kendine özgü değerlendirme ölçütleri çerçevesinde ilgili yönetmelik esaslarına göre ölçülüp değerlendirilir.

Programa, Özel Yetenek Sınavı (BÜÖYS) ile öğrenci alınmaktadır. Bölümünün eğitim dili Türkçedir. İngilizce hazırlık eğitimi isteğe bağlıdır.

Doç. Dr. Tuğçe Mine AKTULAY ÇAKIR
Oyunculuk Bölüm Başkanı