Güzel Sanatlar Fakültesi

Kariyer Olanakları

Grafik Tasarımcı, ilham verici ve bilgilendirici mesajı basılı, etkileşimli ve hareketli grafik gibi farklı medya araçları üzerinden gözle görünür hale getiren kişidir. Tasarımın özünde kullanıcı ile iletişim bulunmaktadır. Tasarımcı görsel öğelerle sürekli çalışmakta ve yazı, renk, doku gibi tasarım öğeleriyle mesajı anlamlı kılmak için çabalamaktadır. Bu doğrultuda grafik tasarımcı, tipografi, masaüstü yayıncılık, arayüz tasarımı, ambalaj, grafik canlandırma alanlarında multidispliner bir anlayışta ürünler vermektedir. Mezuniyet sonrası yaratıcı endüstrilerde çalışma alanı seçenekleri oldukça fazla olan grafik tasarımcı, reklam ve tasarım ajanslarında, medya sektöründe, kurumların kendi bünyelerindeki tasarım departmanlarında ve hatta kendi stüdyolarında çalışabilir.