Bölüm Mesajı | Gastronomi ve Mutfak Sanatları
Güzel Sanatlar Fakültesi

Bölüm Mesajı

Beykent Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesinde yer alan Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü, 2012 yılında, Beylikdüzü yerleşkesinde kurulmuştur. 4 yıllık lisans eğitimi veren bölüm, multidisipliner bir eğitim ve öğretim anlayışı gözeterek uygulamalı ve teorik bilgileri bir sentez halinde sunan mesleki ve akademik ağırlıklı bir bölümdür. Bölümde, yemek pişirme tekniklerinin, Türk ve dünya mutfaklarının tüm inceliklerinin öğretildiği, öğrencilerin teorik bilgilerini uygulamalı derslerle harmanladığı ve el becerilerini geliştirme imkanı bulduğu tam donanımlı profesyonel uygulama mutfağı bulunmaktadır. Sağlıklı ve güvenli gıdaların hazırlanarak halk sağlığının korunması düşüncesiyle verilen gıda hijyeni, beslenme gibi dersler, girişimciliği ön plana çıkaran, öğrencilerde sorumluluk duygusunu geliştiren ve yöneticilik vasıflarının oluşmasında önemli katma değerlerde bulunan işletme yönetimi, maliyet muhasebesi, girişimcilik, restoran işletmeciliği gibi derslerle kaliteli ve üst düzey bir eğitim hizmeti sunulmaktadır.

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü gerek Erasmus gerekse Farabi Öğrenci Değişim Programı kapsamında öğrencilerine yurtdışında ve yurtiçinde bölümle ilgili farklı üniversitelerde 1 yarıyıl ya da 1 yıl öğrenim görme imkanı sunmaktadır.

Öğrenciler 4. akademik yılın son döneminde restoranlar, kurumsal yemek üreten işletmeler, otel, tatil köyü, gibi geniş bir yelpazede yer alan yiyecek içecek işletmelerinde zorunlu stajlarını yaparak kendilerini profesyonel iş hayatına hazırlayacaklardır. Ayrıca öğrencilere 4 yıllık eğitim döneminde periyodik olarak düzenlenecek olan seminer, söyleşi, sektörel gezi ve ziyaretler ile bilgi ve deneyim aktarımları sağlanacak ve böylelikle uzman akademisyenlerce kendilerine verilen bilgileri, iş hayatında edinilen tecrübelerle bir sentez halinde işleme imkanı bulacaklardır. Bölüm dördüncü yılda yapılacak olan bir bitirme projesi ile tamamlanacaktır.

Bölümün Amacı, akademik bilgilerle donatılmış ve yine akademik platformda kazandırılan sektörel becerilere sahip, Türk ve dünya mutfak sanatlarının tüm inceliklerini en iyi şekilde bilen, mutfak tasarımı, işleyişi ve yönetimiyle ilgili her türlü donanıma sahip, çeşitli yelpazede yer alan yiyecek ve içecek işletmelerinde etkinlik ve verimliliği geliştirmek suretiyle yöneticilik vasıf ve bilgilerine sahip, takım çalışmasına yatkın, yenilikçi, yaratıcı, girişimci, gözlemleyen ve analiz eden, sorunları en hızlı şekilde ve kısa sürede çözen, sektörde geleceğin söz sahibi, başarılı, lider şeflerini ve yöneticilerini yetiştirmektir.

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünün eğitim dili Türkçedir. İngilizce hazırlık eğitimi isteğe bağlıdır.

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Yükseköğretim Kalite Kurulunun (YÖKAK) ‘turizm’ alanında yetkilendirdiği tek kuruluş özelliğine sahip TURAK (Turizm Eğitimi Değerlendirme ve Akreditasyon Kurulu) tarafından “Koşullu Akreditasyon” ile akredite edilmiştir.

 

Dr. Öğr. Üyesi Feyza TATAR TURAN
Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı