Bölüm Mesajı | Radyo, Televizyon ve Sinema (Türkçe)
Güzel Sanatlar Fakültesi

Bölüm Mesajı

Güzel Sanatlar Fakültesinin bir birimi olan Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünün amacı, sanatsal ve yaratıcı yönü gelişmiş, sinemasal yapıtlar üretiminde kuramsal ve uygulamalı bilgilerle donanmış sinemacılar ve televizyoncular yetiştirmektir. Güncel teknoloji ile yoğrulmuş programla; senaryo, yönetim, görüntü, ses ve kurgu konularında deneyimli, toplumsal ve bireysel değerlerin bilincinde, düşünen ve yorumlayabilen çağdaş sanatçılar yetiştirmeyi öngörmektedir.

Eğitimin ilk iki yılında öğrenciler kendileri için hazırlanmış programla; sinema ve televizyon konusunun temel yapısıyla ilgili kuramsal bilgileri edinirler ve uygulamayı olanaklı kılacak estetik ve etik değerlere ilişkin temel kavramlarla tanışırlar. Üçüncü ve dördüncü yıllarda ise; uygulama ağırlıklı derslerle desteklenen, özgür bir ortamda bireysel film projeleri gerçekleştirerek öğrenimlerini tamamlarlar. Bu süreçte, bilgisayar sınıfları, profesyonel amaçlı kullanıma uygun bir televizyon stüdyosu yanı sıra ulusal kanallarımızdan biri olan Beykent TV öğrencilerin uygulamalarına açıktır. Yönetmen, yapımcı, dizi, oyunculuk ve diğer alanlardaki sektör profesyonellerinin yer aldığı seminerler, söyleşiler ve atölye çalışmalarıyla bilgilerini zenginleştirme olanağı bulan ve Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümünü bitiren öğrenciler, sinema, televizyon ve multimedya alanında çalışan tüm kuruluşlarda mesleki kariyerlerini sürdürme olanağına sahiptir. Ulusal ve uluslararası saygınlıkta, konusunda uzman akademisyenlerden oluşan, kuramsal kitaplara sahip güçlü bir kadro tarafından yetiştirilen mezunlarımız gelişen iletişim çağında, sektörün gereksinim duyduğu film yönetmeni, film yapımcısı, görüntü yönetmeni, senarist, kurgucu, televizyon programcısı, sinema yazarı, reklam yönetmeni, ses tasarımcısı gibi sinema ve televizyon sektörünün değişik iş kollarında çalışma olanağı bulabileceklerdir.

Mezunlarımız, Beykent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Sinema ve Televizyon Ana Sanat Dalında yüksek lisans yapma olanağına da sahiptir.

Prof. Bülent VARDAR
Radyo, Televizyon ve Sinema (Türkçe) Bölüm Başkanı