Güzel Sanatlar Fakültesi
Güzel Sanatlar Fakültesi

Güzel Sanatlar Fakültesi

Fakülte Özgörevleri

Güzel Sanatlar Fakültesi; Sanat ve Tasarım Eğitimini, geçmişin birikimini, belleğini ve bıraktığı izleri çağdaşlık üst başlığında, gelişmiş bir toplum yaratılmasının temel amacı olarak değerlendirmektedir.

Üretim içinde ve sektörle eşgüdüm içinde alınan eğitimin dört yıllık lisans süresince; dünyayı doğru algılama deneysellik, özgür ve yapıcı bireysel kimlik, atılımcılık, eleştirel düşünme, sorgulama ve entelektüel bakış açısı benimsenmektedir.

Güzel Sanatlar Fakültemizin temel ilkelerini şu şekilde ifade etmememiz mümkündür;

  • İçeriğinde yer alan her derste, gelişmiş toplumları da referans alarak güncel teknolojileri kullanmak.
  • Sanat ve Tasarımı yaşamın her alanında etkin ve yaygın olarak kullanabilmek.
  • Ortak dersler, çalıştaylar, sergiler, konferanslar, oyunlar vs. gibi sık gerçekleştirilen etkinliklerle disiplinlerarası iletişim ve disiplini pekiştirmek.
  • Topluma açık, bireysel ya da ortaklaşa yapılan etkinliklerle yaşama dönük üretimler içinde aktif rol almak.
  • Eğitim-Öğretim yöntem ve tekniklerini geliştirerek uygulama alanında yaygınlaşmalarını sağlamak.
  • Ders değerlendirmeleri ve içeriklerinde sürekli gelişimi hedef almak.
  • Eleştirel düşünce ve sosyal yaşam üzerinde bilişim teknolojilerinin yaratıcı yönünü sorgulamak, rolünü tespit etmek, yönlendirmek ve gelişimini sağlamak.
  • Öğrenme ve eğitim ortamının paylaşımcı, çoklu, özgür ve bireysel yönünü irdelemek.
  • Özellikle, söz sahibi olunacak alanlarda sorunlar tespit etmek ve çözümler üretmek.
  • Dünyada ve ülkemizde gereksinimler doğrultusunda yeni program, Sanat ve Tasarımı bölümleri açmak ve içeriklerini zenginleştirmek.


Prof. Hamdi ÜNAL

                                                                                                                                                         Dekan