Güzel Sanatlar Fakültesi

Akreditasyon

Beykent Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Lisans Programı’nın ilk akreditasyon değerlendirilmesi sonucunda; TURAK Yönergesi’nin 13/4-b maddesi gereğince ikinci (2.) yılda ziyarete dayalı ara değerlendirme yapılması koşuluyla 01.01.2022 – 31.12.2023 tarihleri arasında “Koşullu Akreditasyon” ile akredite edilmesine karar verilmiştir.