Fakülte Yönetim Kurulu
Güzel Sanatlar Fakültesi

Fakülte Yönetim Kurulu

Prof. Hamdi ÜNAL

Dekan

Prof. Burak BUYAN

Profesör Temsilcisi

Prof. Dr. Oğuz MAKAL 

Profesör Temsilcisi

Prof. Bülent VARDAR

Profesör Temsilcisi

Doç. Dr. Cengis ASİLTÜRK

Doçent Temsilcisi

Doç. Dr. Aytül PAPİLA

Doçent Temsilcisi

Dr. Öğr. Üyesi Pınar CEYLAN

Doktor Öğretim Üyesi Temsilcisi

Tuğba DAĞLI

Fakülte Sekreteri / Raportör