Dekan Mesajı | Güzel Sanatlar Fakültesi
Güzel Sanatlar Fakültesi

Dekan Mesajı hamdiunal

Güzel Sanatlar Fakültesi, sanat eğitimini, çağdaş bir toplum yaratmanın vazgeçilmez unsurlarından biri olarak görmektedir. Fakülte üretim içinde öğrenme düşüncesini benimsemekte ve dört yıllık eğitimi süresince dünyayı doğru algılayan ve yorumlayan, özgür, yapıcı, aydın, atılımcı ve eleştirel genç sanatçılar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
Güzel Sanatlar Fakültesi’nin temel eğitim ilkeleri:

  • Eğitimin her alanında çağdaş teknoloji kullanmak,
  • Sanatı yaşamın ve eğitimin her düzeyinde daha yaygın ve etkili kılabilmek,
  • Ortak ders, çalıştay ve seminerler yoluyla sanat disiplinleri arasında ilişki ve etkileşim sağlamak,
  • Dışarıya açık girişim ve etkinlikler yoluyla yaşama dönük eğitim ve üretim içinde olmak,
  • Etkin eğitim yöntem ve teknikleri geliştirmek ve uygulamak,
  • Ders içerik ve değerlendirmelerinde sürekli bir gelişme sağlamak,
  • Bilişim teknolojisinin yaratıcı ortam, eleştirel düşünce ve sosyal yaşam üzerindeki rolünü tanımlamak ve yönlendirmek,
  • Çoklu, özgür, bireysel, dinamik ve etkileşimli bir bir öğrenme ortamı yaratmak,
  • Ülkede söz sahibi olabileceğimiz konu ve alanların sorunlarını araştırmak, çözümler geliştirmek ve uygulamak,
  • Ülke koşulları ve gereksinimleri doğrultusunda yeni bölüm ve sanat dalları açmaktır.

Prof. Hamdi ÜNAL
Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı