Güzel Sanatlar Fakültesi

Bölüm Mesajı

Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünün amacı, uluslararası standartlara uygun nitelikte, yaratıcı, film, medya teknolojilerini kullanabilen çağdaş sinemacılar yetiştirmektir.

Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünde okuyan öğrencilerin teorik derslerin yanı sıra, uygulamalı dersler, farklı uzmanlık dersleri, atölye çalışmaları ve söyleşilerden yararlanarak gelişimi; eleştirel/yaratıcı fikirlerini üretime dönüştürerek  ve kısa/belgesel film üreterek mezun olması sağlanır.

Mezun öğrencilerimiz, sinema ve dizi yapım, medya, reklam alanındaki kuruluşlarda, televizyon kanallarında vb. çalışabilmektedir.

Bölümde 30 gün staj zorunluluğu vardır. Stajını, film-dizi yapım şirketi, TV kanalı, görsel-işitsel medyayı kullanan tüm özel ve kamu iş yerlerinde yapmaktadırlar.

4 yıllık bölümün eğitim dili Türkçe'dir. İsteğe bağlı olarak İngilizce Hazırlık Sınıfı okuma ve yandal, çift anadal yapma olanakları bulunmaktadır.

Beykent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Yüksek Lisans programında burslu okuma olanakları vardır.

Doç. Dr. Ulaş IŞIKLAR
Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) Bölüm Başkanı