Çift Anadal/Yandal Olanağı
Güzel Sanatlar Fakültesi

Çift Anadal/Yandal Olanağı

Beykent Üniversitesinde bir lisans programına kayıtlı olan başarılı öğrencilerin, istedikleri ve gerekli şartları sağladıkları takdirde; ikinci bir eğitim-öğretim dalında da lisans diploması olmak üzere iki ayrı diploma almalarını veya ilgi duydukları başka bir eğitim-öğretim dalında bilgilenmelerini sağlamaktadır.

Çift anadalı başarı ile tamamlayan öğrencilere o dala ait lisans diploması, yandal eğitimini başarı ile tamamlayan öğrencilere de o dal ile ilgili bir sertifika verilir. Çift Anadal-Yandal işlemleri, 9 Ağustos 2017 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” ile “Beykent Üniversitesi Çift Anadal-Yandal Yönergesi” uyarınca uygulanmaktadır. İngilizce bir programda Çift Anadal veya yandal yapmak isteyen öğrencilerin İngilizce Hazırlık başarı şartını sağlamaları, yetenek sınavı ile öğrenci alan bir programda çift anadal veya yandal yapmak isteyen adayların da yetenek sınavında başarılı olmaları gerekmektedir.

Çift Anadal Başvuru Koşulları

 1. Çift anadal için öğrencinin kendi lisans programının en erken 3, en geç 5. yarıyılı başında olması,
 2. Başvurulan yarıyıla kadar sağlanan ağırlıklı genel not ortalamasının en az 3.00 olması ve ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst %20’sinde bulunması,
 3. Başvurulan yarıyıla kadar, öğretim planında yer alan tüm derslerden başarılı olunması,
 4. Başvurunun ilgili Bölüm tarafından uygun görülmesi ve Fakülte Yönetim Kurulu tarafından onaylanması gereklidir.

Yandal Başvuru Koşulları

 1. Yandal için öğrencinin kendi lisans programının en erken 3, en geç 6. yarıyılı başında olması,
 2. Başvurulan yarıyıla kadar sağlanan ağırlıklı genel not ortalamasının en az 2.75 olması,
 3. Başvurulan yarıyıla kadar, öğretim planında yer alan tüm derslerden başarılı olunması,,
 4. Başvurunun ilgili Bölüm tarafından uygun görülmesi ve Fakülte Yönetim Kurulu tarafından onaylanması gereklidir.
 • Çift Anadal (ÇAP) ve Yandal ile ilgili detaylı bilgilere Beykent Üniversitesi Çift Anadal-Yandal Yönergesinden ulaşabilirsiniz.
 • Güzel Sanatlar Fakültesi bölümlerinin hangi bölümlerle çift anadal yapabileceğini görmek için tıklayınız.
 • Çift Anadal (ÇAP) ve Yandal başvuruları Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden yapılmaktadır.

Çift Anadal (ÇAP) uyumluluk tablosu aşağıda verilmiştir.

ANADAL_PROGRAM

ÇAP_PROGRAM_1

ÇAP_PROGRAM_2

ÇAP_PROGRAM_3

ÇAP_PROGRAM_4

ÇAP_PROGRAM_5

ÇAP_PROGRAM_6

ÇAP_PROGRAM_7

Grafik Tasarımı

Oyunculuk

Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi

İç Mimarlık

İletişim ve Tasarımı *

Tekstil ve Moda Tasarımı

Radyo, Televizyon ve Sinema *

 

İç Mimarlık

Oyunculuk

Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi

Radyo, Televizyon ve Sinema *

Grafik Tasarımı

İletişim ve Tasarımı *

Tekstil ve Moda Tasarımı

Endüstriyel Tasarım

İletişim ve Tasarımı

Oyunculuk

Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi

Radyo, Televizyon ve Sinema

Grafik Tasarımı

Tekstil ve Moda Tasarımı

Görsel İletişim Tasarımı

İç Mimarlık

Oyunculuk

Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi

Radyo, Televizyon ve Sinema *

Grafik Tasarımı

İletişim ve Tasarımı *

Tekstil ve Moda Tasarımı

İç Mimarlık

 

Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi

Oyunculuk

Radyo, Televizyon ve Sinema *

Grafik Tasarımı

İletişim ve Tasarımı *

Tekstil ve Moda Tasarımı

İç Mimarlık

 

Radyo, Televizyon ve Sinema

Oyunculuk

Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi

Grafik Tasarımı

İletişim ve Tasarımı

Tekstil ve Moda Tasarımı

İç Mimarlık

 

Tekstil ve Moda Tasarımı

Oyunculuk

Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi

İletişim ve Tasarımı *

Grafik Tasarımı

Radyo, Televizyon ve Sinema *

İç Mimarlık

 

Görsel İletişim Tasarımı

  

İletişim ve Tasarımı

    

* Bu bölümde çift anadal yapılabilmesi için öğrencinin LYS sınavına girmiş ve LYS puan türünün oluşmuş olması gerekmektedir.