Bölüm Mesajı | İletişim ve Tasarımı
Güzel Sanatlar Fakültesi

Bölüm Mesajı

Günümüzde etkili bir iletişim, kullanılan araca dolayısıyla teknolojiye bağlı olmaktadır. İnsan-teknoloji birlikteliği bağlamında, teknolojinin kullanımı tasarım becerisiyle birleşerek hedef kitle ile etkin bir iletişim kurulması hedeflenmektedir. Bu durum da iletişimin her alanında nitelikli tasarımları gerektirmektedir.

2000 yılında açılan İletişim ve Tasarımı bölümü eğitim sürecinde öğrencilerin; görme, algılama  ve fikir geliştirme pratiklerini geleneksel ve modern teknolojileri bir araya getirerek öğrenmelerini amaçlamaktadır. 

Öğrencilere sanat ve sosyal bilim dersleriyle birlikte kuramsal bilgiler verilirken atölye çalışmaları ile uygulamaya yönelik beceriler kazandırılmaktadır. Bu sayede öğrencilerin estetik algısı geliştirilmekte, yaratıcı düşünceleri yükseltilmektedir. Bölüm, yaratıcı tasarım çözümleri üretebilen ve fikirlerini etkili görsel iletilere dönüştürebilen iletişimciler için planlanmıştır.

İletişim ve Tasarımı bölümünün eğitim dili Türkçe'dir. İngilizce hazırlık eğitimi isteğe bağlıdır.

Dr. Öğr. Üyesi Pınar CEYLAN
İletişim ve Tasarımı Bölüm Başkanı