Güzel Sanatlar Fakültesi

Eğitim Amaçları

 

  1. Yiyecek-içecek sektörünün farklı alanlarında mesleki bilgi ve becerileri yaşam boyu öğrenme bilinciyle güncelleyebilen ve uygulayabilen profesyoneller yetiştirilmesidir.
  2. Sektördeki yenilikleri takip edip, araştıran, sorgulayan ve uygulayan aynı zamanda karşılaştığı sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alan profesyoneller yetiştirilmesidir
  3. Turizm ve yiyecek içecek işletmelerinin yönetim alanı başta olmak üzere çeşitli iş kollarında görev alabilecek vasıf ve bilgilere sahip bireyler yetiştirilmesidir.
  4. Alanın gerektirdiği etik değerlere sahip, insan ve toplum sağlığı üzerindeki etkilerini bilerek, çevre bilinci ile sürdürülebilirlik esaslarına uygun biçimde mesleki becerilerini sergileyen profesyoneller yetiştirilmesidir.
  5. Profesyonel mutfak uygulamalarını, sanat, tasarım ve gastronomi disiplinleri çerçevesinde yorumlayabilen yaratıcı profesyoneller yetiştirilmesidir.