Güzel Sanatlar Fakültesi

Bölüm Mesajı

Düşünmeye, üretmeye ve toplumu aydınlatmaya yarayan bir ifade aracı olarak sanat, yerelden evrensele doğru uzanan bir serüvendir. Sanatın bireylerin gelişimini ve toplumların ilerlemesini sağladığı yadsınmaz bir gerçektir. Bu gelişme ve ilerlemenin artarak devam etmesinde ise kamu kesimi ve özel sektör kuruluşlarının sanata yaptıkları katkılar ile oldukça önemli rol oynadıkları söylenebilir.

Ülkemizdeki toplumsal şartlar, maddi kaynak kısıtlılığı, artan nüfusun yatırım olanakları üzerinde yarattığı baskı, sanata ayrılan kaynaklara belirli nosyonlar yüklemekte, onların akılcı ve nesnel kullanımını zorunlu kılmaktadır. Dolayısıyla sanat işletmecilerinin iyi eğitilmiş, donanımlı ve alanında yeterli olmaları gerekmektedir.

Üniversitemiz bu ihtiyacın karşılanabilmesi adına; sanatın özgün yapısını kavrayan ve işletme, ekonomi, pazarlama gibi alanların temel prensiplerini bilen, yönetsel, hukuki araçları başarı ve özveriyle kullanabilen uzmanlar ve yönetici adayları yetiştirmek amacı ile Güzel Sanatlar Fakültesi yapısı içinde Sahne ve Gösteri Sanatları Bölümü’nü kurmuştur.

Sahne ve Gösteri Sanatları bölümü öğrencileri, görsel sanatlar ve sahne sanatlarının yönetimi ve organizasyonunda, günümüzün yerel ve küresel sanat ortamlarında, liderlik rolleri üstlenmeye hazır olarak mezun olmaktadırlar.

Beykent Üniversitesi Özel Yetenek Sınavı (BÜÖYS) ile öğrenci almaktadır. Sahne ve Gösteri Sanatları Bölümünün eğitim dili Türkçedir. İngilizce hazırlık eğitimi isteğe bağlıdır.