Güzel Sanatlar Fakültesi

Kariyer Olanakları

Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi Bölümü mezunları, kamu ve özel sektöre ait, kâr amacı güden ve gütmeyen sanat organizasyonlarında, sanat vakıfları, müzeler, galeriler, sanat merkezleri, müzik, spor ve kültürel-sanatsal organizasyonlar,  festivaller, tiyatrolar ve sahne sanatları merkezlerinde, film prodüksiyonu, yayıncılık ve yapım sektörlerinde ve sponsorluk desteği veren tüm kuruluşlarda kariyer olanaklarına sahiptirler.