Güzel Sanatlar Fakültesi
Tarih: 21 Ocak 2022

Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden Duyuru

Sevgili Öğrencilerimiz,

Üniversitemiz Senatosunun 21.01.2022 tarih 2021/03 sayılı olağanüstü toplantısında alınan kararla; AFAD ve AKOM tarafından yapılan duyuru çerçevesinde İstanbul’da bir hafta süre ile etkili olacağı öngörülen ağır kış koşulları ve COVID-19 salgınının İstanbul’daki artan seyrine dair gelişmeler muvacehesinde, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yayımlanan "Kampüs Ortamlarına Yönelik Uygulamalar Rehberi"nde (2021) yer alan vaka yönetimine ait bilgiler ışığında; öğrencilerimizin, akademik ve idari personelimizin sağlığının korunması hususu da göz önünde bulundurularak,

2021-2022 Akademik Yılı Güz Dönemi için Tıp Fakültesi Dönem IV ve V hariç; tüm ön lisans, lisans ve lisansüstü programların  dönem sonu ve bütünleme sınavları ile Yabancı Diller Yüksekokulu Güz Dönemi Yeterlik Sınavının (BULET) online platformlar üzerinden yapılmasına karar verilmiştir.

Pandeminin seyri, Sağlık Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının görüşleri anlık olarak takip edilmekte olup; tüm gelişmeler, ilgili kurullarımız ve Rektörlük tarafından ivedilikle değerlendirmeye alınacaktır.  Yeni karar ve bildirimleri, @BeykentUnv sosyal medya hesaplarımız ve www.beykent.edu.tr adresinden takip edebilirsiniz.