Nihai Değerlendirme Sonucu Hk.
Güzel Sanatlar Fakültesi