Uluslararası Webinar: İcracı Sanatçıların Fikri Hakları ve WIPO Pekin Anlaşması
Tarih: 29 Ocak 2021

Uluslararası Webinar: İcracı Sanatçıların Fikri Hakları ve WIPO Pekin Anlaşması

ULUSLARARASI WEBINAR: İCRACI SANATÇILARIN FİKRİ HAKLARI VE WIPO PEKİN ANLAŞMASI

Çevrimiçi Etkinlik: 29 Ocak 2021 Cuma 18:00 – 20:45

Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) Görsel İşitsel İcraların Korunması Diplomatik Konferansı, 20-26 Haziran 2012 tarihleri arasında Pekin’de gerçekleştirilmiştir. WIPO çerçevesinde şimdiye kadar düzenlenen konferanslar arasında en yüksek katılım düzeyine ulaşan Konferansa, 156 üye ülke, 6 hükümetler arası örgüt, 45 sivil toplum kuruluşu katılmıştır. Ülkemizi temsilen Telif Hakları Genel Müdürlüğü’nün katılım sağladığı Konferansta, WIPO kapsamında görsel işitsel icralara ilişkin çok taraflı bir uluslararası anlaşma müzakere edilmiş ve “WIPO Görsel İşitsel İcralara Dair Pekin Anlaşması” hazırlanarak imzaya açılmıştır. WIPO Pekin Anlaşması ile ilk kez sanatçıların görsel işitsel icraları uluslararası telif hakları çerçevesinde eskisinden daha kapsamlı bir şekilde korunmaya alınmıştır. Anlaşma, imzacı 30 ülkenin onay sürecinin tamamlanmasını müteakip 30 Nisan 2020 tarihi itibarıyla uluslararası alanda yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Ülkemiz henüz anlaşmayı imzalan ülkeler arasında değildir. 

Bu uluslararası çevrimiçi etkinlik; ulusal ve uluslararası düzeylerdeki güncel gelişmelerin ışığında oyucu, müzisyen, dans sanatçısı ve diğer tüm icracı sanatçıların fikri haklarına ilişkin güncel gelişmeler ile WIPO Pekin Anlaşması'nın önemine ilişkin çok yönlü bir tartışma ve paylaşma ortamı oluşturmayı amaçlamaktadır.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü’nün maddi destekleriyle Sinema Oyuncuları Meslek Birliği (BİROY) tarafından düzenlenen bu etkinlik, Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ile Hukuk Fakültesi ortaklığıyla organize edilmektedir. Dünya Fikri Mülkiye Örgütü (WIPO) ve Uluslararası Aktörler Federasyonu (FIA) kurumsal katılımlarıyla etkinliğe destek sunmaktadır. 

Zoom üzerinden ilgili tüm katılımcılara açık olarak gerçekleştirilecek etkinliğin dili Türkçe olacaktır. Etkinlik sırasında tüm konuşmacı ve katılımcılara Zoom üzerinden Türkçe – İngilizce & İngilizce – Türkçe simultane tercüme seçenekleri sunulacaktır. 

Etkinliğin tamamlanmasının ardından etkinlik kitapçığının hazırlanması ve basılması planlanmaktadır. 

Etkinlik programı ile konuşmacıların isim ve unvanları aşağıdaki gibidir. 
 

ETKİNLİK PROGRAMI

18:00                Açış Konuşmaları

                     ▪ Prof. Dr. Murat Ferman│Beykent Üniversitesi Rektörü

                     ▪ Aslı ŞAHİN – Oyuncu, Sinema Oyuncuları Meslek Birliği (BİROY) Başkan Yardımcısı

                     ▪ Prof. Dr. Ali Necip Ortan│Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı

                     ▪ Prof. Hamdi Ünal│Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı

                     ▪ Dr. Ziya Taşkent│Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürü

                     ▪ Ferne Downey│Uluslararası Aktörler Federasyonu (FIA) Başkanı

 

18:15                Ulusal ve Uluslararası Alandaki Güncel Gelişmelerin Işığında İcracı Sanatçıların Fikri Hakları ve WIPO Pekin Anlaşması’nın Önemi            

Panelistler (*)

▪ Dominick Luquer│Uluslararası Aktörler Federasyon (FIA) Genel Sekreteri

▪ Dr. Ernst W. Brem│İsviçre Oyuncular Sendikası (SBKV) Eski Hukuk Danışmanı, SWISSPERFORM Eski Yönetim Kurulu Üyesi, Fribourg ve St. Gallen Üniversitelerinde Fikri Mülkiyet Hukuku Alanında Eski Öğretim Görevlisi

▪ Janset Paçal│Oyuncu, Sinema Oyuncuları Meslek Birliği (BİROY) Denetleme Kurulu Başkanı & Eski Yönetim Kurulu Başkanı

▪ Michele J. Woods│Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) Telif Hakları Hukuku Şube Müdürü

▪ Prof. Dr. Tekin Memiş│Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi

▪ Doç. Dr. Tuğçe M. Aktulay Çakır│ Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcısı & Oyunculuk Bölüm Başkanı

*Panelistler, isme göre alfabetik olarak sıralanmıştır.

Moderatör 

▪ Arş. Gör. Emre Yetim│ Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi Bölümü, BİROY Yönetim Kurulu Üyesi, Oyuncu

  • 19:45            Ara (15 dk.)
  • 20:00            Soru & Cevap
  • 20:45            Etkinlik Sonu