Günümüzde Restaurant ve Yeni Akımlar
Tarih: 01 Nisan 2021

Günümüzde Restaurant ve Yeni Akımlar

Günümüzde Restaurant ve Yeni Akımlar 
Katılımcı Konuk:
Müge Ergül & Tutti Kurucu Şef - Tutti Restaurant 
Moderatör: Dr. Öğr. Üyesi Esat Özata & Güzel Sanatlar Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı 
Tarih: 01.04.2021 
Saat: 20.00 - 21.00 
Düzenleyen: Güzel Sanatlar Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü, Öğrenci Dekanlığı Gastronomi Kulübü 
*Etkinlik ZOOM üzerinden yapılacaktır.
Meeting ID: 959 5719 5838