Cumhuriyet'in İzinde Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyeleri Sergisi